ثبت شرکت در کشور مالزی

ثبت شرکت در کشور مالزی

کسب و کار در کشورهای با زیر ساخت مناسب یکی از علایق تجار و بازرگانان محسوب می شود.کشور مالزی یکی از این کشورهاست که با بوجود آوردن زیرساختهای مناسب زمینه های متعددی را برای سرمایه گزاری فراهم نموده اند است.سایت سفر مالزی با برشمردن شرایط ثبت شرکت در مالزی می کوشد راهنماییهای ارزنده ای را در اختیار بازرگانان قرار دهد: